Biskupství brněnské

Župní orelská pouť ve Křtinách

Ilustrace
9.5.2011
V neděli 9.5.2011 proběhne ve Křtinách Župní orelská pouť. Program:
V 10:30 hod. přivítání členek a členů orelských jednot s orelskými prapory.
Poutní mše svatá s trubači.
Odpoledne program na orelské základně v Bukovině. Na závěr svátostné požehnání.