Biskupství brněnské

Brněnský městský střelecký sbor na vzpomínkové akci v Linci

Ilustrace
14.4.2011
foto foto Brněnští ostrostřelci, kteří reprezentují Brno při mnoha významných akcích v zahraničí, se zúčastnili o prvním dubnovém víkendu roku 2011 vzpomínkové akce v rakouském Linci. Tam vzpomněli znovuzaložení tradičního Dragounského regimentu č. 7 „Herzog von Lothringen und Bar“, od kterého uběhlo dvacet let. Tehdy opět založili regiment, který byl součástí monarchie a spolu s ní zrušen. Dnes funguje jako historická jednotka a je velmi aktivní.Vzpomínková akce v ulicích Lince vzbudila velkou pozornost. Přehlídku provedl starosta města Lince a akce se účastnily historické jednotky z různých měst v Rakousku, zástupci zemí bývalého Rakousko-Uherska, hosté ze Slovinska či pluk Esterházy z Maďarska. Všichni pochodovali za zvuků městské hudby z Freistadtu. Brněnští ostrostřelci byli sice v malém počtu, ale vzbudili velkou pozornost a získali další přátelské kontakty. Na závěr akce se konala děkovná mše v městském farním kostele za účasti představitelů města i šlechty. Mši celebroval vojenský biskup Mons. Christian Werner, který po bohoslužbě požehnal vojenské prapory (Karla Hofmannová)
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality