Biskupství brněnské

Pokračují přípravy na blahořečení Jana Pavla II.

Ilustrace
13.4.2011
Více ve zprávě TS ČBK