Biskupství brněnské

Světové dny mládeže v Madridu – Týden modliteb za mládež

Ilustrace
10.4.2011 - 17.4.2011
Plakátek Přátelé Boží, „jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží“ (Ef 2,20-22).

Týden modliteb za mládež se koná před Květnou nedělí (10. – 17. 4. 2011). Den památky Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma vyhlásil Svatý otec Jan Pavel II. jako Světový den mládeže a každoročně jej takto můžeme prožít. Na diecézní úrovni jej pravidelně slavíme setkáním biskupů s mládeží diecéze v období postu, a letos ještě budeme prožívat radost mladé církve na světové úrovni setkáním Svatého otce Benedikta XVI. s mladými lidmi ve španělském Madridu.

Týden modliteb za mládež navazuje na novénu o svátosti křtu (1. – 9. 4. 2011) a opírá se o texty Písma z liturgie pátého postního týdne i poselství papeže mládeži. V mešní liturgii lze použít přímluv připravených na každý den. Na Diecézním centru pro mládež jsou k dispozici kartičky s modlitbou za mládež, které se dají použít také jako pozvánka, nebo se dají rozdat starším lidem při návštěvách nemocných, aby pastorace mládeže, která se opírá v první řadě o život ve farnostech, přinesla i naší církvi požehnání.

V elektronické podobě můžete texty najít na adrese tisk.cirkev.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality