Biskupství brněnské

Diecézní charita Brno přispěje na pomoc obětem zemětřesení v Japonsku

Ilustrace
24.3.2011
Diecézní charita Brno přispěje prostřednictvím svých Oblastních charit Břeclav, Brno, Rajhrad a Třebíč částkou 180 000,- Kč na konto pomoci obětem zemětřesení v Japonsku. Tato částka byla vyčleněna z darů letošní Tříkrálové sbírky.

„Může se zdát, že jde o velmi bohatou zemi, které není nutné pomáhat. Domnívám se však, že lidské oběti ve vyspělé zemi jsou hodné pozornosti ve stejné míře jako v chudé, zvlášť při takovém rozměru katastrofy, jakou bylo zasaženo Japonsko. Lidské utrpení není možné bagatelizovat za žádných okolností. Charita ČR má navíc výhodu, že může spolupracovat s místní Charitou a dary investovat efektivně a účelně do následné pomoci,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Více v přiložené tiskové zprávě.
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality