Biskupství brněnské

Den zasvěceného života 2011 s přednáškou doc. Hřebíka

Ilustrace
31.1.2011
Oslava Dne zasvěceného života probíhá v brněnské diecézi každoročně v sobotu kolem svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února). Letošního setkání v sobotu 29. ledna se zúčastnilo přes sto řeholnic, řeholníků a dalších osob, které svůj život zasvětily Bohu a službě církvi, například v sekulárních institutech.

Po přivítání brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem zazněla v katedrále sv. Petra a Pavla přednáška R.D. Doc. Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L., sídelního kanovníka pražské kapituly Všech svatých, docenta Katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ústředním motivem přednášky, která se věnovala prohloubení duchovního života, se staly dva pojmy, které tvoří teologickou základnu, totiž Boží království a Duch. Tento základní princip zahrnuje několik dílčích aspektů, jako je obrácení k adoraci, k Božímu slovu, ke svátostem, ke službě a život ve společenství. Vzorem takto pojatého zasvěceného života je Maria.

Po přednášce následovala slavnostní bohoslužba, při které přítomní obnovili svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem. Bohoslužbě předsedal biskup Vojtěch Cikrle, který ve své homilii zdůraznil nezbytnost lidské důvěry v Boží doprovázení v každé životní situaci.

Již tradičně patří k oslavě Dne zasvěceného života v Brně možnost vzájemného sdílení a přátelského posezení v prostorách biskupství při malém občerstvení.

V brněnské diecézi působí v současné době 16 mužských a 26 ženských řeholí a sedm sekulárních institutů.

Text přednášky Doc. Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L.
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality