Biskupství brněnské

Oslava Dne zasvěceného života v brněnské diecézi 2011

Ilustrace
29.1.2011
Oslava Dne zasvěceného života proběhne v brněnské diecézi v sobotu 29. ledna 2011 v katedrále sv. Petra a Pavla.

Brno: Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézi bude zahájeno přednáškou R.D. Doc. Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L., sídelního kanovníka pražské kapituly Všech svatých, docenta Katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Po přednášce bude následovat slavnostní bohoslužba, při které přítomní obnoví svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem. Bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Již tradičně patří k oslavě Dne zasvěceného života v Brně možnost vzájemného sdílení a přátelského posezení v prostorách biskupství při malém občerstvení.

V brněnské diecézi působí 16 mužských a 26 ženských řeholí, šest sekulárních institutů a zasvěcené panny.