Biskupství brněnské

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2011

Ilustrace
18.1.2011 - 25.1.2011
Texty určené pro Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18. - 25. 1. 2011 naleznete ve zprávě Tiskového střediska ČBK. Materiál připravili jeruzalémští křesťané a konečnou podobu textům dala komise složená ze zástupců Papežské rady pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví.
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality