Biskupství brněnské

Beseda s fotografem Liborem Teplým

Ilustrace
8.12.2010
Plakátek foto Snímky jednoho z našich předních fotografů významných architektonických staveb, Ing. Libora Teplého z Brna, jsou vystaveny v prostorách Knihkupectví Academia Brno (nám. Svobody).
Výstava fotografií s názvem "České dědictví – památky Unesco v České republice" bude doplněna besedou s autorem, která proběhne ve středu 8. prosince 2010 v 17.00 hodin v prostorách Literární kavárny knihkupectví Academia na náměstí Svobody 13.

Libor Teplý bude o své tvorbě i autorských počinech hovořit rovněž na vlnách Radia Proglas. Pořad „Nahlížení“ s Ondřejem Krajtlem bude vysílán v pondělí 29. 11. 2010 ve 22.00 hodin a ve čtvrtek 2. 12. 2010 v 16.0 hodin.

Slovo o autorovi

foto Libor Teplý (*1955) vystudoval gymnázium v Praze, Vysokou školu zemědělskou v Brně a Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Od roku 1991 pracuje jako fotograf ve svobodném povolání, od roku 1990 do roku 2009 uspořádal téměř tři desítky autorských fotografických výstav. Ve své volné černobílé tvorbě se věnuje tematickým cyklům Tma a světlo, Řád a svoboda, v současné době tématu O dobru, zlu a o naději.

Od roku 2000, kdy s manželkou Janou založil vlastní vydavatelství FOTEP, vydal sedmnáct autorských fotografických publikací. Tyto publikace, založené na jeho vlastní fotografické tvorbě, jsou tematicky zaměřeny především na významné stavby v České republice. Poslední a nejobsáhlejší fotografická kniha „České dědictví“ se zabývá památkami UNESCO v České republice.

Kontakty:
Libor Teplý, Skřivanova 7, Brno. tel. 603 534 922, www.libor-teply.cz

Pozvánka