Biskupství brněnské

De septimo Stromateorum libro

Ilustrace
21.10.2010 - 23.10.2010
De septimo Stromateorum libro je název mezinárodní konference pořádané CMTF UP v Olomouci ve dnech 21.- 23. října 2010.

Konference je věnovaná Klementovi z Alexandrie, jednomu z nejvýznamnějších raněkřesťanských myslitelů (2. století). Mezi hlavními hosty konference budou překladatelé Klementova díla pro prestižní francouzskou řadu Sources chrétiennes Alain Le Boulluec (CNRS – francouzská akademie věd), Annewies van den Hoek (Harvard University) a tajemník Mezinárodní patristické asociace (AIEP/IAPS) Lorenzo Perrone.

Tématem setkání bezmála dvaceti odborníků z více než deseti různých zemí bude 7. kniha Klementova nejvýznamnějšího díla Strómateis, představující profil dokonalého křesťana – pravého „gnostika“. Klementovu koncepci, vycházející z platónského konceptu připodobnění bohu, lze charakterizovat snahou o zahrnutí specificky křesťanských motivů: ideál kontemplujícího filozofa rozvíjí alexandrijský učitel do podoby soucitného křesťanského učitele, jehož poznání Boha vede k praktické nápodobě Božího láskyplného jednání vůči všem lidem.

Program a další informace zde.

Součástí konference bude varhanní koncert, který se uskuteční v pátek 22. října ve 20 hod. v kostele sv. Michala (Jane Hettrick, Hymnus Christi servatoris). Koncert bude otevřen pro širokou veřejnost. V sobotu 23. října proběhne v prostorách CMTF valná hromada Patristické společnosti České republiky.

Kontakt pro další informace:
Mgr. Pavel Černuška, Ph.D.
proděkan CMTF UP
tel.: 585 637121
mob.: 739 249 026
e-mail: Pavel.Cernuska@upol.cz