Biskupství brněnské

Ve Křtinách se rozezní třiatřicet zvonů

Ilustrace
17.10.2010
Křtiny
Mons. Jan Peňáz
P. Peňáz
V neděli 17. října 2010 ve 14.30 hodin proběhne letošní závěrečný koncert křtinské zvonohry – rozezní se při něm všech třiatřicet zvonů.

Křtiny u Brna: V neděli 17. října 2010 v 10.30 hodin bude v mariánském poutním chrámu ve Křtinách u Brna slavena „dušičková“ pouť. Podle ní bylo vybráno i téma posledního letošního koncertu křtinské zvonohry, které latinsky zní: Vivos voco, mortuos plango, což se překládá: Živé volám, mrtvé oplakávám.

O křtinské zvonohře se začalo uvažovat v roce 1998. S výrobou 15 zvonů se původně začalo v Manouškově zvonárně v Praze - Zbraslavi. Při povodni v roce 2002 však byly již připravené modely zničeny, proto se jejich odlití přesunulo až do Astenu v Holandsku, kde byly práce na díle v hodnotě přes 1 800 000 Kč dokončeny v létě 2004. Peníze na zhotovení zvonů věnovali poutníci, jednotliví dárci i právnické osoby, například Městys Křtiny, jeho zastupitelstvo, místní Školní lesní podnik, Jihomoravský kraj, Orel, sdružení brněnské mládeže, a podobně. Zvony potom požehnal apoštolský nuncius Mons. Diego Causero v sobotu 9. října 2004.

Za dva roky byla zvonohra rozšířena o dvanáct zvonů v ceně jednoho milionu korun. Ty byly odlity také v Holandsku a ve Křtinách zavěšeny 30. listopadu 2006. Požehnal je v neděli 15. dubna 2007 brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Celkový počet zvonů zavěšených na zvonici tak stoupl na dvacet sedm. Ty se pak všechny rozezněly při koncertu v podání redaktora Českého rozhlasu Radka Rejška.

Podobně jako Jan Blažej Santini, který projektoval křtinský chrám, má emeritní farář Tomáš Prnka, který ho řadu let opravoval, velmi rád symboliku. Jeho snem bylo, aby ve Křtinách bylo zvonů třiatřicet - podle Kristových let. Podařilo se mu získat další dárce, přispěl i osobně. Proto mohlo být v letošním jubilejním roce, kdy si poutní místo Křtiny připomíná osm set let od zjevení Panny Marie křtinské, v Holandsku ulito šest dalších - nejmenších –zvonů v hodnotě 300 tisíc korun. Ty požehnal P. Tomáš Prnka v neděli 18. dubna 2010.

Křtiny Křtiny

Odpoledne téhož dne potom Radek Rejšek „zahrál“ na zvony téma „Zvoňte zvony na vzkříšení“, protože právě o velikonocích mají zvony své místo i v liturgii. Byl to první ze tří koncertů letošního jubilea. Jejich témata navrhl současný duchovní správce Mons. Jan Peňáz.

Druhý koncert proběhl v srpnu, kdy do Křtin přichází mnoho poutníků, a proto bylo vybráno téma podle lidové písně: Zvony vyzváňajú, pútníčkové idú.. Posluchači se mohli posadit na sluncem vyhřátý trávník a hodinu vychutnávat mistrovské podání pana Rejška, který hraje i na zvonohře v pražské Loretě.

Třetí a závěrečný koncert na všech 33 zvonů proběhne tuto neděli 17.října 2010 ve 14.30 hodin po dušičkové pouti. Podle ní bylo vybráno i téma koncertu: Vivos voco, mortuos plango. Jak říká Mons. Jan Peňáz: „To je začátek nápisu na zvonech, který pokračoval: Fulgura frango. Celé se to překládá: „Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky srážím“, protože zvony svolávaly k modlitbě Anděl Páně a na bohoslužby, oznamovaly, že někdo zemřel a doprovázely ho při pohřbu, ale rozeznívaly se také před bouřemi nebo při jiných nebezpečích...“

Další informace: Mons. Jan Peňáz, tel. 736 529 221