Biskupství brněnské

Slavnost století v Radkově

Ilustrace
17.7.2010
Zvon V sobotu 17.7.2010 malá obec na Bystřicku žila významnou událostí. K 20.výročí vysvěcení nové kaple sv.Anny zorganizovali místní občané v čele se starostkou Ludmilou Habánovou Sraz rodáků a přátel obce Radkov, které pozvali na slavnostní mši svatou celebrovanou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a ten zde požehnal nový zvon, symboly obce a prapor SDH Radkov.Z historie

Radkov se rozkládá v údolí nedaleko Moravce a náleží k němu i místní část Radkovičky. První zmínka o obci je z r. 1368 a v roce 1406 koupil ves Staněk z Olešnice. V letech 1446-1528 vlastnil obec Radkov vladyka Jan Radkovský z Nové Vsi. Ze znaku tohoto šlechtice si obec propůjčila havrana s prstenem v zobáku. Druhý heraldický symbol je džber s vytékající vodou, který symbolizuje svatého Floriána, jehož měla obec ve své obecní pečeti. Další jeho historie je spojena především s panstvím moraveckým, Pernštejnů a Křižanova. Brzy po 17.listopadu se obec v roce 1990 osamostatní a zapíše se do novodobých dějin naší země první sakrální stavbou po listopadu 89. Stará nevyhovující zvonička již byla dříve odstraněna a tak došlo k rychlému rozhodnutí o stavbě nové kaple. Základní kámen požehnal na Velehradě 22.4.1990 - při první návštěvě Svatého otce v historii našeho národa - papež Jan Pavel II. Poté místní občané s duchovním správcem Josefem Valeriánem dokázali neuvěřitelné a za tři měsíce první novodobá kaple stála. A tak svatoanenskou pouť již tehdy celebroval Janem Pavlem II. jmenovaný nový brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Po dvaceti letech

Připomenutí této události krásným způsobem oslavila ves i se svými rodáky a opět se psala historie. V kulturním domě je přivítání rodáků spojeno s představením nových obecních symbolů a nového praporu SDH a také prohlídkou historických fotografií, výstavy ručních prací a květin od místních občanů. A odtud vychází slavnostní průvod, ve kterém místní hasiči nesou nové prapory a doprovázejí povoz, na kterém koně táhnou ozdobený nový zvon za přítomnosti biskupa s doprovodem dalších kněží a družiček. Místní hasiče hojně podpořili doprovázející kolegové z mnoha okolních sborů a za nimi ke kapli kráčí předlouhý průvod dalších občanů a hostů. V projevech faráře Mons. Valeriána, starostky Ludmily Habánové a velitele hasičů Karla Voneše se dovídáme o úsilí místních k událostem posledních 20 let a žádají otce biskupa a posvěcení zvonu a žehnání praporu hasičů a obecních symbolů. Po slavnostním vysvěcení pracovníci zvonařské firmy ihned montují nový zvon do věže, kde k tomu účelu byla postavena nová nosná stolice. Tak, aby na konec mše ukázal premiérově svůj hlas.

Posezení s dechovkou a taneční zábava

Odpoledne následuje beseda s rodáky, prohlídka obce, posezení při dechovce Bobrůvanka a večer pak taneční zábava. Radkovští dokázali vše připravit tak, že se zde nejen rodákům, ale mnoha příznivcům a hasičům z okolí líbilo. Chválili je nejen za rozdávané sladkosti, ale za celý strávený den, kdy při příjemném posezení s dechovkou před kaplí, vyzdvihli připravené prostředí s dominující kapličkou s krásně a originálně nazdobeným oltářem rozkvetlými slunečnicemi.

Radkov Radkov Radkov

Fotogalerie
Autor textu i fotografií: Petr Broža, Moravec

http://www.citrus-collection.cz/
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality