Biskupství brněnské

Moravská arcihtektura a její Brno

Ilustrace
2.6.2010 - 17.6.2010
Na konec školního roku 2009/2010 připravilo Diecézní muzeum v Brně malý cyklus přednášek věnovaných brněnské architektuře od přelomu 19. století do současnosti s názvem Moravská architektura a její Brno. Přednášky doprovázené bohatou fotodokumentací se budou konat v prostorách Diecézního muzea Petrov 1 vždy v 18 00 hodin.
Přednáší Jana Mlatečková Program:

2. 6. 2010 Brno před funkcionalismem. Přednáška provede zájemce brněnskou architekturou od zboření městského opevnění v polovině 19. století přes budování okružní třídy, Brno secesní, sakrální stavby přelomu 19. a 20 století až po období prudkého rozvoje městské architekturay a urbanismu po první světové válce.

9. 6. 2010 Brno funkcionalistické. Seznámení s nejvýznamnějšími osobnostmi brněnské meziválečné architektury - Bohuslavem Fuchsem a Ernstem Wiesnerem, dalšími funkcionalistiskými architekty, s fenoménem Výstavy soudobé kultury 1928 a kolonií Nový dům i s tvorbou následující předválečné generace brněnských architektů.

17. 6. 2010 Od druhé světové války po současnost. Tématem bude poválečné období doznívání funkcionalistické architektury, fenomén socialistického realismu, lepší příklady normalizačné architektury a polistopadová aktivita kvalitních bněnských ateliérů odkazujících svou tvorbou často k meziválečnému období.

Plakátek