Biskupství brněnské

Noc kostelů ve Znojmě a okolí

Ilustrace
28.5.2010
Noc kostelů Skládanka s programem Noci kostelů, mapou a informacemi o kostelech je připravena pro návštěvníky Noci kostelů ve Znojmě a nejbližším okolí. Představuje se v ní dvacet kostelů, které budou během Noci kostelů otevřeny a návštěvníky zde čeká opravdu bohatý program. Znojemská skládanka bude k dispozici ve všech zapojených kostelech a v elektronické formě ji najdete také na www.nockostelu.cz.(PDF)

Návštěvníkům na Znojemsku se v pátek 28. 5. 2010 otevřou kostely, krypty, varhanní kůry, sakristie i klášterní zahrady. Celovečerní a noční program nabídne nejen zajímavé komentované prohlídky, koncerty, videoprezentace nebo rozhovory, ale také možnost ochutnat bylinné čaje z klášterní zahrady nebo se dozvědět jak se pekly hostie. Program nezapomíná ani na děti, pro které jsou připraveny výtvarné soutěže a hry, při kterých poznají kostel od půdy až po sklep.

P. Jindřich Bartoš, děkan znojemský, zve návštěvníky na program Noci kostelů také ve svém pozdravu:

Milí přátelé, návštěvníci našich kostelů,
po zkušenostech v Rakousku a loňského roku i v Brně chceme i ve Znojmě a okolí otevřít naše křesťanské kostely široké veřejnosti při mimořádné příležitosti Noci kostelů. Většina z nich patří církvi katolické, ale připojuje se i církev pravoslavná a českobratrská evangelická ve Znojmě se svými sakrálními prostorami.

Vstoupit do kostelů většinou znamená dotknout se kontinuity současné doby s historií, nechat na sebe působit umění, vnímat přítomnost Boha. Jsou to místa bohoslužby, ale i přitažlivá místa pro ty, kdo vyhledávají prostor a atmosféru ke ztišení, pro milovníky duchovní hudby i pro turisty.

A protože jsou to místa stále živá, dovolujeme si Vás pozvat k nám „domů“.