Biskupství brněnské

Tisková konference k Noci kostelů 2010 v Brně

Ilustrace
18.5.2010

Tisková konference k druhému ročníku Noci kostelů se koná v úterý 18. května 2010 v 10.00 hodin v reprezentativních prostorách Biskupství brněnského (Petrov 2 – za katedrálou)

Hosté TK

J.E. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský Mgr. Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů v ČR, hejtman Jihomoravského kraje ThDr. Petr Šandera, zástupce Ekumenické rady církví v ČR, biskup brněnský Církve Československé husitské

Program TK

10.00 - 10.20 tisková konference
cca 10.20 - 11.00 „Den v kostele“ aneb nabídka prohlídky katedrály sv. Petra a Pavla – ukázka míst, která budou zpřístupněna veřejnosti během Noci kostelů (krypta, sakristie, klenotnice, věže, archiv)

Z historie akce

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé loni (29.5.2009) možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení či setkání. Bylo zaznamenáno 92 tisíc návštěvnických vstupů.

Noc kostelů je ekumenický projekt, sdružuje kostely a modlitebny šesti křesťanských církví v Brně (Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů).

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. Letos proběhne v obou zemích Noc kostelů ve stejném termínu (28.5.), u nás poprvé v celé republice. Společný je rovněž vizuální styl akce. Jeho autorkou je rakouská grafička Vera Rieder. Součástí vizuálního stylu je verš z knihy Izaiáš 62, 6: „Po celý den a po celou noc, nikdy nebudou mlčet.“

Informace o Noci kostelů nabízejí internetové stránky www.nockostelu.cz