Biskupství brněnské

Program posledního rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem SJ

Ilustrace
30.4.2010
Program posledního rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem SJ na Velehradě 30.dubna 2010 a důležitá upozornění pro návštěvníky.

Velehrad, 30. 4. 2010

 • 13.30–15.15 vystavení rakve s tělesnými ostatky zemřelého kard. Špidlíka k osobnímu uctění a modlitbě
 • 14.00–15.00 modlitba věřících za zemřelého (zpěvy z východní liturgie: Moravský cherubínský sbor - Proglas)
 • 14.00–15.30 možnost přijetí svátosti smíření
 • 15.00–15.30 modlitba růžence
 • od 15.30 uzavření prostoru presbytáře pro veřejnost četba zaslaných poselství (P. Richard Čemus SJ)
 • 16.00 zádušní mše svatá a poslední rozloučení s kardinálem Špidlíkem liturgii předsedá mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (průvod k liturgii vychází 15.50), přímý přenos vysílá ČT2 od 16.00 do 17.30
 • 19.00 začátek pouti vysokoškoláků, mše svatá (prof. Tomáš Halík)

Důležité upozornění pro návštěvníky:

Po pohřebním obřadu – vzhledem k začátku pouti vysokoškoláků v 19.00 – bude kaple s rakví kard. Špidlíka pro veřejnost uzavřena.

Osobně uctít rakev s tělesnými ostatky kard. Tomáše Špidlíka bude možno před obřadem od 13.30 – 15.15 v bazilice a v Královské kapli od 8.00 v sobotu 1. května 2010 v době otevření baziliky až do uložení rakve do sarkofágu (červen 2010).

 • Presbytář a prostor mezi chórovými lavicemi je vyhrazen pro biskupy a kněze, řeholníky a řeholnice, bohoslovce, pozvané hosty a nejbližší rodinu. Prosím, respektujte pokyny pořadatelů.
 • Autobusová doprava z Uh. Hradiště a ze Starého Města na Velehrad bude v den pohřbu posílena.
 • Parkování je zajištěno v prostorách velehradského areálu. Dbejte, prosím, na pokyny pořadatelů.
 • Hosté s pozvánkami ať vstupují do baziliky vchodem za oltářem.
 • Ostatní věřící ať vstupují do baziliky hlavním vchodem.
 • V případě dotazu či nejasnosti se obraťte na pořadatele.
 • Mše svatá bude přenášena rozhlasem i mimo baziliku.
 • Vzhledem k pokračujícím opravám baziliky, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do vyhrazených prostor.

Za pochopení všem děkuje duchovní správa velehradské farnosti.
P. Petr Přádka, farář