Biskupství brněnské

Akce Papežského misijního díla v České republice

Ilustrace
30.4.2010 - 30.5.2010
Národní kancelář Papežských misijních děl v České republice pořádá na jaře 2010 v pořadí 5. misijní den dětí a 8. celostátní misijní pouť.

DOPROVODNÝ PROGRAM:

30. 4. v 19:00 hod. – Polná, Lidový dům - Dítě v rodině, jeho potřeby a předávání hodnot v rodině (přednáška Ing. Mgr. Ladislava Traxlera)

3. 5. – 31. 5. – Polná, (2 týdny ZŠ Polná, 2 týdny kostel NPM) – Adopce srdce (výstava).

1. 5. – 16. 5. – Přibyslav, kostel sv. Jana Křtitele – Bangladéš (výstava).

3. 5. – 30. 5. – Polná, ZŠ – Střípky ze všech kontinentů, Papežská misijní díla (výstavy).

Pátek 14. 5. v 18:00 hod. - Polná, Lidový dům – Misie (beseda s P. Jiřím Šlégrem, národním ředitelem PMD).

Pátek 21. 5. v 19:00 hod. – Polná, Lidový dům –Stavy a vztahy, bludný kruh aneb současná krize dnešní rodiny (přednáška s besedou s MUDr., Mgr. Maxem Kašparů, Ph.D.).

Čtvrtek 27. 5. ve 14:00 hod. – Polná, synagoga – Ukrývané děti (promítaní filmu s besedou o holocaustu).

Pátek 28. 5. v 18:30 hod. – Polná, kostel sv. Anny – Misie na Ukrajině. (Přednáška sestry Václavy Dudové, SCM, provinční představené České provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.)

Během odpoledne 29. 5. bude kromě her a soutěží pro děti také probíhat program na Husově náměstí (vystoupení různých hudebních skupin – orchestr ZUŠ Polná, dechová hudba Vysočinka …), v Lidovém domě hudební pásmo písničkáře Pavla Lutnera. Pro děti bude na náměstí skákací hrad.

Další informace:
Simona Brejchová
Asistentka národního ředitele
Papežská misijní díla
Špindlerův Mlýn 33, 543 51
tel. 499 433 058, 604 838 882
www.misijnidila.cz, info@misijnidila.cz