Biskupství brněnské

Světová premiéra na Petrově

Ilustrace
21.3.2010
Římskokatolická farnost Petrov - dóm a ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu Brno pořádají Koncert duchovní hudby Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně dne 21. března 2010 v 16.30 hodin.

Na programu je kompozice Zdeňka Pololáníka, světová premiéra Křížové cesty s Matkou Páně na texty Běly Marie Schovancové.

Účinkují: Dómský komorní sbor, sólo Hana Kostelecká, řídí Dagmar Kolařová.

Zdeněk Pololáník Zdeněk Pololáník vystudoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě prof. Josefa Černockého a skladatele a hobojisty Františka Suchého. Poté v rodném městě absolvoval ještě studium skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1957-1961) u profesorů Viléma Petrželky a Theodora Schaefera.

Je autorem více než 700 hudebních děl, v nichž dominují skladby duchovní - psané k praktickým liturgickým účelům i ke koncertnímu provedení (společně s biskupem Hrdličkou napsal také řadu písní v Kancionálu). Je rovněž autorem více než 150 opusů či 450 děl scénické, televizní a filmové hudby (Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze, Opera na vinici, Žert, Katapult, Synové a dcery Jakuba skláře apod.) i baletů. Po roce 1989 působil jako varhaník v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a založil na JAMU oddělení duchovní hudby.

Jeho skladby se stále hrají nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených státech amerických, Rusku či na Novém Zélandu. V roce 2001 byl na Velehradě oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje. V roce 2007 jej brněnský biskup Vojtěch Cikrle ocenil medailí sv. Petra a Pavla.

Plakátek na křížovou cestu