Biskupství brněnské

Kongregace sester svaté Hedviky letos oslaví 150 let svého trvání

Ilustrace
30.5.2009
Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky oslaví jubileum založení kongregace děkovnou mší s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v sobotu 30. května v 10.00 hodin v klášterní kapli v Břežanech u Znojma.Brno/Břežany u Znojma: Kongregace sester svaté Hedviky letos oslaví 150 let svého trvání. V roce 1859 byla zrníčkem zasetém ve slezské části Polska, ze kterého v průběhu desetiletí vyrostl mohutný strom, jehož větve sahají do Německa, Polska, Dánska, České republiky, Rakouska a Běloruska.

Přesně ve výroční den založení Kongregace 14. června 2009 proběhne hlavní oslava tohoto jubilea v katedrále ve Wroclawi při bohoslužbě, kterou bude celebrovat wroclawský metropolita, arcibiskup Marian Gołębiewski. V následujících dnech budou slaveny bohoslužby na dalších pro Kongregaci významných místech, a to 15. června u hrobu svaté Hedviky v Trzebnici, které bude předsedat kardinál Joachym Meisner, pocházející ze stejné farnosti jako zakladatel Kongregace, a 16. června v místě požehnaného působení P. Roberta Spiske v kostele Nejsvětější Panny Marie na Piasku ve Wroclawi, jíž bude celebrovat kardinál Henryk Gulbinowicz. emeritní arcibiskup wroclavský, který v roce 1993 zahájil beatifikační proces P. Roberta Spiske na diecézním stupni. V ostatní provinciích Kongregace budou oslavy probíhat za přítomnosti generální představené Matky Vincentie Weide a generální vikářky Matky Michaely Andörfer v různých termínech. Česká provincie oslaví jubileum děkovnou mší s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v sobotu 30. května 2009 v 10.00 hodin v klášterní kapli v Břežanech u Znojma.

Vznik a rozvoj Kongregace sester sv. Hedviky
Kongregace sester sv. Hedviky od Nejčistší Panny a Matky Boží Marie vznikla 14. června 1859 v Polsku ve Wroclawi. Jejím zakladatelem je wroclavský kanovník Služebník Boží P. Robert Spiske (1821 – 1888). 7. listopadu 1858 Svatý otec Pius IX P. Roberta Spiske přijal na audienci a potvrdil vypracovaný statut na deset let. Dekret potvrzující nové řeholní společenství podepsal sám Pius IX. a připsal slova: „Ať Bůh požehná hořčičnému zrnku tak, aby z něj vyrostl mohutný strom.“

Dne 14. června 1859 při mši svaté byla obláčka prvních čtyř sester. Byly to: Sidonie Tschischwitz, Paulina Roesler, Maria Encel a Augustina Douallier. Po mši svaté tyto sestry složily do rukou P. Roberta Spiske řeholní sliby.

Tímto dnem začalo v církvi působit nové řeholní společenství – Kongregace sester sv. Hedviky - jako společenství biskupského práva. Dne 29. května 1872 byla Kongregace sester sv. Hedviky výslovně schválena a doporučena papežem Piem IX. pochvalným dekretem, tzv. „decretum laudis“. Dne 10. června 1872, kdy byl z wroclawského biskupství předán ověřený opis papežského dekretu do Domu sv. Hedviky, se stalo společenství sester sv. Hedviky Kongregací papežského práva.

Rozrůstající se společenství sester však bylo brzy vystaveno zkoušce mocenského útlaku. V důsledku tzv. kulturního boje v Prusku musely sestry v roce 1877 i se svěřenými dětmi opustit svou vlast. Bezpečí a nový domov nalezly v Nezamyslicích na Moravě, kde je také několikrát navštívil otec zakladatel. Díky této zkoušce se začala Kongregace rozrůstat i v České zemi.

Podle vůle zakladatele zaměřením Kongregace křesťanská výchova a vzdělávání dětí a mládeže, zvláště se ujímá dětí se zdravotním a sociálním znevýhodněním, postižením, pečuje o nemocné a staré lidi, pomáhá Církvi v jejích potřebách a slouží jakkoli potřebným.

Duchovní život Kongregace sester sv. Hedviky je formován spiritualitou řehole svatého Augustina a vlastními Konstitucemi. Hlavní patronkou Kongregace je svatá Hedvika Slezská.

V současnosti Kongregace sester sv. Hedviky působí v Polsku, Německu, Dánsku, Česku, Rakousku a Bělorusku.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality