Biskupství brněnské

Pouť do Sloupu v Moravském krasu 2009

Ilustrace
3.4.2009
Hlavní poutní mši ve Sloupu v Moravském krasu bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle na Květný pátek 3. dubna v 10.30 hodin. Sloup v Moravském krasu: Sloup v Moravském krasu patří k sedmi nejvýznamnějším poutním místům brněnské diecéze. K Bolestné Matce Boží míří každoročně na "Květný pátek" tisíce poutníků.

Letošní program hlavní sloupské pouti začne tradičně v předvečer Květného pátku. Ve čtvrtek 2. dubna od 17.30 hodin bude probíhat v kostele modlitba sedmibolestného růžence, po ní následuje bohoslužba, které bude předsedat kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra Pavla, brněnský děkan Václav Slouk.

Program během Květného pátku 3.4. bude naplněn především poutními bohoslužbami.

Přehled bohoslužeb a celebrantů:
v 5.00 – celebruje R.D. Mgr. Karel Chylík (Sloup)
v 6.00 – R.D. Dr. Pavel Konzbul (Brno)
v 7.00 – R.D. Mgr. Jiří Kaňa (Blansko)
v 8.00 – otcové pauláni z Vranova u Brna,
v 9.00 – P. Marian Rudolf Kosík, O.Praem, opat novoříšský,
v 10.30 – Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,
v 18.00 – P. Josef Hudec O.Cr., probošt z Hradiště u Znojma.

Ve 13.00 hodin začne odpolední program sestávající z pobožnosti křížové cesty a svátostného požehnání. Během celého dopoledne bude pro věřící příležitost ke slavení svátosti smíření.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality