Biskupství brněnské

Postní almužna

Ilustrace
1.3.2009 - 5.4.2009
Na území brněnské diecéze a olomoucké arcidiecéze postní dobu pro věřící obohatí možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Pastorační akce bude zahájena na 1. neděli postní 1. března a potrvá až do Květné neděle 5. dubna. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících, kdy to, co si odřekli během postu, mohou věnovat v podobě peněžité Postní almužny na pomoc bližním v nouzi. Tyto dary budou použity prostřednictvím Charity na pomoc potřebným.

BRNO, OLOMOUC: „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog) je mottem akce, kterou pořádá Charita se souhlasem obou sídelních biskupů, Mons. Jana Graubnera a Mons. Vojtěcha Cikrleho. Věřící si na Popeleční středu nebo na první postní neděli budou moci ve svých farnostech vyzvednout skládací papírovou schránku, do které pak po celou dobu mohou ukládat peníze za věci, které si v době postu odřekli.

„Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Například dítě, když se vzdá čokolády, bonbónu nebo žvýkačky, dá do pokladničky tři koruny, dospělý za cigaretu ušetří pět korun. Tyto finance jsou pak použity na charitativní potřeby. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Všude se setkávají s velmi kladným ohlasem,“ vysvětluje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Ke konci postní doby, na Květnou neděli, věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají.

„Postní almužna by měla být výsledkem snahy obohatit náš dosavadní způsob života. Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Ježíše Krista skrze potřeby našich bližních,“ vysvětluje biskup brněnské diecéze Mons. Vojtěch Cikrle. Peníze proto použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky budou moci věřící napsat, jak nebo ve prospěch koho, by se mohla darovaná almužna použít. „Pro Charitu to budou velmi cenné informace o tom, jak věřící lidé vnímají sociální situaci lidí ve svém okolí nebo ve světě“, dodává ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt

„Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným nástrojem pro rodiny při prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry,“ uzavírá olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Kontakty:
koordinátor – Arcidiecézní charita Olomouc: Marek Navrátil, tel.: 739 526 278, marek.navratil@caritas.cz
koordinátor – Diecézní charita Brno: Diana Tuyet-Lan Kosinová, tel.: 604 337 905, diana.kosinova@caritas.cz
Biskupství brněnské: Martina Jandlová – tisková mluvčí, tel. 543 235 030, jandlova@biskupstvi.cz
Arcibiskupství olomoucké: Monika Vývodová – tisková mluvčí, 587 405 436

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality