Biskupství brněnské

Ohlédnutí za kongresem v Mexiku

Ilustrace
16.1.2009
Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu ČBK, která je v těchto dnech v Mexiku na VI. světovém setkání rodin se Svatým otcem, zaslala zprávu o průběhu teologicko-pastorálního kongresu. Mexiko: Marie Oujezdská píše: „Dne 16. ledna ve večerních hodinách mexického času skončil teologicko-pastorální kongres, který předcházel VI. světovému setkání rodin. Tématem byla rodina, jako učitelka lidských a křesťanských hodnot.

Kongres se konal v paláci Expo za účasti cca 8000 účastníků převážně ze zemí Latinské Ameriky. Evropané byli zastoupeni spíše symbolicky. Českou republiku zastupovala tříčlenná delegace.

Přednášející reflektovali zvolené téma z různých úrovní pohledu, které odpovídaly jejich osobnímu zaměření. Společným cílem bylo ukázat rodinu jako důležitý subjekt společnosti i církve (kardinál Antonelli), jako jedinečné prostředí proměny osobních obdarování v přínos pro společnost (profesor Donati) i jako centrum evangelizace, která se děje ve výchově dětí, prací pro farnost a péčí o potřeby společnosti. Důležitost rodiny, jako tvůrce řádu ve společnosti, jehož projevem je spravedlnost a pokoj (kardinál Bertone), se opírá o tajemství Boha, který v rodině ukazuje moc své přítomnosti (R.P.Cantalamessa).

Součástí kongresu byl i veletrh komunit a hnutí EXPO Familia 2009 s nabídkami evangelizačních aktivit souvisejících s životem rodiny a atrakcemi pro děti.

Pro výpověď kongresu byl důležitý i pestrý doprovodný hudební program v přilehlých prostorách, zabezpečovaný mladými Mexičany. Spoluutvářel hřejivou atmosféru setkání lidí, jejichž cílem bylo, navzdory chladnému ovzduší způsobenému velmi nízkými teplotami, spoluutvářet vzájemné vztahy, které jsou přijímány jako dar Boží.“

Odkazy na cizojazyčné přednášky a příslušné české osnovy a poznámky budou postupně k dispozici na www.rodinavira.cz nebo www.rodiny.cz.