Biskupství brněnské

Milosrdní bratři budou mít nového blahoslaveného

Ilustrace
29.11.2008
Bratr Josef Olallo Valdés, člen Řádu milosrdných bratří , bude v Camagüey na Kubě vyhlášen 29.listopadu blahoslaveným.Brno: Kuba bude mít po roce dalšího blahoslaveného. Prvním rodilým blahoslaveným byl José López Pitera, augustinián, který byl blahořečen v Římě 28. září 2007 společně s dalšími 497 mučedníky, z nichž většina byli Španělé. V listopadu řadu blahoslavených obohatí Josef Olallo Valdés, člen řádu Milosrdných bratří, kteří působí i v České republice.

Josef Olallo Valdés se narodil v Havaně 12. února 1820. Měsíc po narození ho opustila matka a byl svěřen do péče dětského domova „Cuna sv. Josefa“ (v Havaně), a zde byl také 15. března 1820 pokřtěn. Již v 15 letech vstoupil do řádu milosrdných bratří. V dubnu roku 1835 byl vyslán do města Puerto Principe (dnes Camagüey), kde řádila cholera, a právě zde začíná jeho život zdravotního bratra.

Tomáš Skácel z provincialátu Řádu milosrdných bratří v Brně dále uvádí: „V roce 1845 se Josef stává z pomocného ošetřovatele „starším ošetřovatelem“, a v roce 1856 pak představeným malého společenství milosrdných bratří. Jeho služba v nemocnici je naplněna velkými oběťmi a překážkami. Situaci neulehčuje ani politická situace, protože liberální španělské vlády vydávají řadu zákonů, které ruší činnost řeholních řádů a nařizují konfiskaci církevního majetku.

V roce 1868 začíná desetiletá válka ve které se na Kubě bojovalo za osvobození otroků a za nezávislost na Španělsku. Tehdy se Josef Olallo Valdés projevuje jako odvážný ochránce nemocných, který pomáhá všem - starým, chudým, sirotkům i těm nejslabším, a to bez ohledu na jejich původ či náboženské přesvědčení. Mnohdy při tom riskuje život. Jak při ošetřování zraněných vojáků, vězňů a otroků, tak i při obraně nemocnice.

Od roku 1876, kdy mu umírá jeho poslední spolubratr, zůstává až do své smrti na Kubě jako jediný z řádu. I přes řadu překážek dál pracuje v nemocnici a pro nesmírnou popularitu, se civilní autority bojí zakázat jeho činnost. Mezi lidmi je známý jako srdečný a „nekonečně dobrý“ člověk, o kterém se často říká, že je „apoštolem lásky“. Svou pokoru projevuje Josef i v tom, že navzdory výzvám arcibiskupa, aby se stal knězem, vytrvává ve svém povolání laického bratra. Umírá 7. března 1889 ve svých 69 letech a jeho smrt je považována za smrt svatého. Pověst o jeho svatosti se rychle rozšiřuje hlavně mezi obyvateli města. Přímluvám tohoto ctihodného služebníka Božího se připisují mnohé milosti a trvalá pomoc...“

Tomáš Skácel dále uvádí: „Letos v sobotu 15. března Svatý otec Benedikt XVI. autorizoval Kongregaci pro svatořečení k promulgaci Dekretu blahořečení ctihodného Josefa Olalla Valdése (1820-1889), řeholníka Řádu milosrdných bratří. Termín blahořečení je stanoven na 29.listopadu 2008 a slavnostní obřady se budou konat v Camagüey na Kubě... S touto informací nabízím i možnost rozhovoru se členy našeho Řádu milosrdných bratří.“

Kontakt:
Tomáš Skácel
Sekretariát Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři
Vídeňská 7, Brno 639 00, Czech Republic
GSM: +420 773 122 635, Tel./Fax:+420 543 165 319
www.milosrdni.cz, sekretariat@milosrdni.cz