Biskupství brněnské

Festival dobrých zpráv

Ilustrace
17.11.2008 - 18.11.2008
Soutěžní přehlídka filmové a televizní tvorby s mezinárodní účastí Festival dobrých zpráv se uskuteční 17. a 18. listopadu 2008 v Ostravě.Jejím pořadatelem je ostravské sdružení Telepace ve spolupráci s televizí Noe.

Média často vytvářejí obraz našeho světa a dobré zprávy jakoby v nich neměly prostor. Přitom se dobré věci kolem nás dějí stále a každý den je možné informovat o dobrém díle dobrých lidí stejně jako o tom, že někdo pomohl či pomoc nabízí.

Přehlídkou filmové a televizní tvorby, soutěží s oceněním nejlepších prací i možností osobních setkání chtějí pořadatelé podpořit ty, kdo v médiích dobré zprávy vytvářejí a kdo je šíří..„Dobré zprávy jsou nejen potřebné, ale mohou být také divácky atraktivní a zajímavé,“ říká ředitel televize Noe a Festivalu dobrých zpráv Leoš Ryška.

Soutěžní přehlídka Festivalu dobrých zpráv není tématicky ani formálně omezená, práce mohou přihlásit jejich autoři nebo produkční společnosti. Soutěž je otevřena všem, na základě svých zkušeností však pořadatelé očekávají účast především nezávislých tvůrců.

Přihlásit lze snímky všech žánrů, tedy nejen dokumentární a publicistické, ale například také kreslené nebo hrané. Soutěž bude rozdělena do dvou základních kategorií: profesionální a amatérská tvorba. Porota bude hodnotit jak obsahový přínos příspěvků, tak jejich formální zpracování s přihlédnutím k technické kvalitě. Vybrané soutěžní snímky zařadí do svého vysílání televize Noe. Ta také v přímém přenosu odvysílá slavnostní zahájení festivalu a jeho zakončení s vyhlášením vítězů.

Vzápětí po zářijovém pozvání do soutěže Dobrých zpráv, které sdružení Telepace adresovalo zhruba stovce tvůrců a produkčních společností v České republice a které zveřejnilo na svých webových stránkách, zaznamenali pořadatelé první pozitivní ohlasy i zájem autorů a producentů.

Projekce Festivalu dobrých zpráv budou probíhat 18. listopadu po celý den v ostravské Minikinokavárně, slavnostní zahájení a zakončení festivalu se uskuteční v budově ostravsko-opavského biskupství.

Televize Noe, která je blízkým partnerem Festivalu dobrých zpráv a sídlí v Ostravě, vysílá již více než 2 roky skrze digitální. Profiluje se jako televize Dobrých zpráv a dobrým zprávám také dává ve svém vysílání maximální prostor.

Zahájení a ukončení festivalu mohou diváci zhlédnout na obrazovkách televize Noe v přímých přenosech.