Biskupství brněnské

Autorské čtení Dagmar Halasové

Ilustrace
16.11.2008
Římskokatolická farnost při kostele sv. Augustina v Brně - Masarykově čtvrti pořádá další z cyklu Nedělní odpoledne u sv. Augustina.V neděli 16. listopadu 2008 v 15.30 hodin zde proběhne autorské čtení PhDr. Dagmar Halasové s názvem "Snová existence aneb nazývám kočku kočkou - vzpomínky nejen římské".

Jedná se o knihu vzpomínek zejména na léta 1990 - 1999, které autorka strávila v Římě se svým manželem Prof. F. X. Halasem, který v té době působil jako český velvyslanec u Svatého stolce.

Dagmar Halasová je autorkou řady publikací. Vydala monografii Bohuslav Reynek (Brno, Petrov 1992) a Druhý hlas (Zlín, Archa 2007), připravila svazek Suzanne Renaud Bohuslavu Reynkovi Dopisy 1923 - 1926 (Zlín, Archa 1996) a další.