Biskupství brněnské

15. výročí Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni

Ilustrace
6.11.2008
Oslava 15. výročí Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni (dále jen DSM) se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu 2008 od 17 hodin v Kongresovém sále Veřejného ochránce práv v ulici Údolní 39 v Brně.Maminkám s dětmi pomáhá brněnská charita již patnáct let

Brno: Již v listopadu roku 1993 se do Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni stěhovaly první klientky. Zřizovatelem DSM, který sídlí v ulici Staňkova 47 v Brně, je Oblastní charita Brno.

V začátcích působení DSM bylo pro maminky s dětmi k dispozici 18 bytů. V roce 1995 byla zahájena přístavba čtvrtého patra a výtahu a zároveň se rozšířila kapacitu na 27 bytových jednotek. V následujícím roce proběhla rekonstrukce sklepních prostor, ze kterých byla vybudována tělocvična. Tyto prostory jsou celoročně využívány ke sportovním aktivitám dětí a jejich matek. Tělocvična slouží i k setkávání všech obyvatel DSM při nejrůznějších příležitostech během roku.

Posláním DSM pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí dočasného ubytování a sociálních služeb matkám s nezletilými dětmi, těhotným a týraným ženám, které se ocitly v krizové životní situaci a nedokáží bez pomoci tuto situaci řešit. Doba pobytu matek s dětmi v tomto charitním zařízení je pro většinu klientek spojena s velmi složitým a náročným obdobím jejich rodinného života. Snahou je pomoci matce k samostatnému způsobu života a zodpovědné péči o své děti a podpora na jejich cestě ke znovuzačlenění do společnosti a přirozené sociální sítě.

Program oslavy 6.11.2008:
- 16:30 tisková konference
- 17:00 vystoupení dětí z DSM
- 17:05 úvodní slovo ředitele Diecézní charity Brno Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana
- 17:10 vystoupení studentů Biskupského gymnázia
- 17:20 slovo hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka
- 17:30 vystoupení dětí z DSM v rámci lidových tradic
- 17:35 proslov ředitele Oblastní charity Brno Mgr. Karla Kosiny
- 17:40 disco vystoupení děti z DSM
- 17:45 proslov vedoucí Domova sv. Markéty
- 17:50 pěvecký sbor CANTATE

Další informace o Oblastní charitě Brno naleznete na http://www.brno.caritas.cz

Další informace:
Jiří Hofírek, projektový manažer a PR pracovník Oblastní charity Brno, tel: 545 210 672, mob: 736 522 882, jiri.hofirek@caritas.cz