Biskupství brněnské

Vyčerpává Vás výchova dětí?

Ilustrace
25.9.2008
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně připravilo na podzim další zajímavé akce:Vyčerpává vá svýchova dětí?
Zveme Vás do rodičovského kurzu, ve kterém se naučíte více rozumět svému dítěti i sobě, poznáte, jak lze řešit některé opakující se krizové situace mezi rodičem a dítětem nově, bez křiku a napětí. Ve skupině rodičů s podobnými starostmi, pod vedením zkušeného lektora získáte více praktických nápadů a prožitků než teoretických výchovných návodů. Kurzy efektivního rodičovství začínají 25.9. od 9:00 do 11:30 (s možností hlídání dětí), celkem devět setkání a 4.10. od 9:30 do 16:30, celkem tři sobotní setkání v Centru pro rodinu a sociální péči, Josefská 1. Informace a přihlášky na tel.č. 542 217 464

Máte doma školáka?
Začátek školního roku může být nejen pro prvňáčky dobou nového dobrého startu. Co pro to mohou udělat rodiče, jak mohou svým dětem pomoci? Těmto i dalším konkrétním otázkám se bude věnovat seminář „Začátek školy - radost i starost“ s Mgr. Dagmar Spáčilovou. Proběhne v Centru pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, v přednáškovém sále, ve čtvrtek 25.9. od 18:00 do 20:00 hodin.

Ing. Bc. Eliška Vondráčková, vedoucí sekce Služby rodinám
Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 1, 602 00 Brno
tel. 542 217 464
eliska.vondrackova@centrum.cz
www.crsp.cz.