Biskupství brněnské

Rotunda v Plavči opět otevřena veřejnosti

Ilustrace
22.6.2008
V neděli 22. června 2008 v 15.30 hodin požehná znojemský děkan Jindřich Bartoš při bohoslužbě v parku nově opravenou rotundu M.Marie a sv. Františka Xaverského v Plavči (farnost Únanov). Plaveč: Rotunda M.Marie a sv.Františka Xaverského pochází asi z roku 1216, má typický tvar s režným zdivem i raritou - jednoklasovýmo románským zdivem.

Kdysi byla farním kostelem, po zániku farnosti v 16.stol. je součástí zámku, dnes je majetkem Domova důchodců, který se v bývalém zámku provozuje. Rotunda je veřejně přístupná, slouží jako filiální kaple. Domov důchodců společně s obcí Plaveč usiloval léta o potřebnou opravu, protože do klenby rotundy zatékalo. Po mnoha složitých jednáních a shánění peněz se dokončila oprava střechy a vnitřních omítek a kaple zase slouží k pravidelným týdenním bohoslužbám pro obec i Domov důchodců. Opravy zabezpečoval Domov důchodců a obec.

V neděli 22.6. odpoledne v 15,30 hodin proběhne bohoslužba v parku před kaplí ( protože kaple je malá a počítá se s větší účastí), při které má být kaple zase znovu po opravách oficiálně otevřena. Je to také příležitostí poděkováno všem, kdo se na opravě podíleli.. Protože značnou část prostředků zabezpečil také Jihomoravský krajský úřad, bude slavmosti přítomen rovněž hejtman Stanislav Juránek.