Biskupství brněnské

100. výročí narození Vojtěcha Jílka

Ilustrace
14.4.2008
Vzpomínkové shromáždění u příležitosti 100.výročí narozeni náčelníka Čs. Orla MUDr. Vojtěcha Jílka, se koná v pondělí 14. dubna v 15.00 hodin v Kounicových kolejích v Brně (Králova ulice 45). Brno: Akci pořádá Ústředí ORLA, Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Brně a Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Kounicových kolejí v Brně.

MUDr. Vojtěcha Jílek byl členem zemského civilního vedení Obrany národa v Brně, vedoucím orelského odboje proti nacismu na území Protektorátu Čechy a Morava, náčelník Čs. Orla, přední odborník magistrátu města Brna. Patřil k vlastencům tělem i duší, do své smrti ve třiatřiceti letech zvládl vykonat mnoho dobrého pro náš stát. Při své činnosti v odbojové skupině Obrana národa například dokázal svými odvážnými činy utajit komunikaci mezi odbojem a exilovou vládou. Jeho hrdinství bylo ukončeno až popravou nacisty 30. září 1941 právě v Kounicových kolejích v Brně. Letos si připomínáme sto let od jeho narození.

Program vzpomínkového shromáždění 14.4.:
- Položení kytic na popravišti s modlitbou
- V pamětní síni:
• projev k osobnosti MUDr. Vojtěcha Jílka – představitel Orla
• filmový dokument
- Diskuse

Další informace:
Petr Ducháček, PR manager
MT: +420 737 113 908
E-mail: media@orel.cz

Orel ústředí: Pellicova 2c, 602 00 Brno, www.orel.cz