Biskupství brněnské

Cesta na Golgotu

Ilustrace
18.3.2008
V úterý 18. března v 19.30 hodin se koná v katedrále na Petrově koncert duchovní hudby s názvem Cesta na Golgotu. V programu zaznějí Růžencové sonáty VI.-X. od Franze H.I.Bibera. Posluchači uslyší pět z patnácti růžencových sonát zkomponovaných v roce 1675 pro housle a varhany. Biberovo dílo je částí velkého cyklu o utrpení a umučení Ježíše Krista.

Účinkují: Ladislav Lakomý (čtení z Bible), Jiří Preisinger (housle), Valéria Preisingerová (varhany).