Biskupství brněnské

Světový den nemocných 2008 připomene v Brně pouť

Ilustrace
9.2.2008
Pouť nemocných lidí, lékařů a zdravotníků proběhne v kapli sv. Anny ve Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně v sobotu 9. února od 14.30 hodin. Brno: Světový den nemocných (11.2.), kdy si církev připomíná zjevení Panny Marie v Lurdech, se stal z iniciativy P. Lea Zerhaua, kněze pověřeného pastorací v brněnských nemocnicích, příležitostí ke společné pouti nemocných (i uzdravených) a zdravotníků. Pouť se bude konat v kapli Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně na Pekařské ulici.

Hlavním celebrantem bohoslužby 9.2. od 14.30 hodin bude R.D. Zdeněk Pospíšil.

Plakátek

O lurdském zjevení Panny Marie

Sv. Bernadeta Soubirousová se narodila v r. 1844; pocházela z chudé rodiny.
V červnu 1856 odešla k jedné rodině do Bartres, kde pásla ovce, věnovala se dětem a zároveň měla chodit do školy a učit se katechismus. Na vzdělání však moc času nezbývalo.

Mívala vždy u sebe růženec, který se modlila, když hnala ovce na pastvu. Po půldruhém roce se vrátila do Lurd s touhou připravit se k prvnímu sv. přijímání.

Ve škole ji začali vyučovat řeholní milosrdné sestry z Nevers s otcem Pomianem a zjistili, že neví nic ani o Nejsvětější Trojici. Nadále nechodila soustavně do školy, protože se musela starat o sourozence a shánět dřevo na topení.

Ve čtvrtek 11.2.1858 při sbírání dřeva v massabiellské jeskyni u řeky Gavy zažila první zjevení Panny Marie, kterou označovala jen slovem "Paní". Ta se jí zjevila celkem 18x v rozmezí od 11.2. do 16.7.1858.

Když se jí "Paní" poprvé zjevila, sáhla instinktivně po růženci, který nosila u sebe. Reakcí Panny Marie byl úsměv a něžné gesto, na které Bernadeta nikdy nemohla zapomenout. K prvnímu rozhovoru s ní došlo při třetím zjevení 18.2., kdy se jí Ježíšova Matka zeptala, zda jí chce prokázat laskavost a přicházet za ní po 15 dní.

Také jí řekla: "Neslibuji ti, že budeš šťastna v tomto životě, ale ve druhém." Při dalších zjeveních požadovala skrze Bernadetu i od ostatních modlitbu a skutky pokání. Při 16. zjevení jí řekla, že je Neposkvrněné Početí.

Bernadeta zemřela v r. 1879. Boží služebnici svatořečil papež Pius XI. 8.12.1933, právě na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

V roce 1917 se Panna Maria několikrát zjevila třem dětem - sv. Františkovi, Hyacintě a Lucii v portugalské Fatimě. Obě mariánská zjevení patří k nejznámějším a jsou potvrzená katolickou církví.