Biskupství brněnské

Tříkrálová sbírka 2008 v brněnské diecézi

Ilustrace
2.1.2008 - 13.1.2008
Do roku 2008 vstoupí Charita ČR opět Tříkrálovou sbírkou. Slavnostně bude zahájena ve středu 2. ledna v 15.00 pontifikální bohoslužbou, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle. Sbírku na jižní Moravě tentokrát ve dnech 2. - 13. 1. 2008 organizuje Diecézní charita Brno (DCHB) prostřednictvím všech svých oblastních charit (OCH) Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Rajhrad, Tišnov, Třebíč, Znojmo, Žďár n.S.

„Za uplynulé období si Tříkrálová sbírka našla své místo v srdcích veřejnosti. Jsem nesmírně rád, že jejím prostřednictvím nejenom získává Charita tolik potřebné peníze na pomoc lidem v nouzi, ale že se daří také formovat myšlení lidí k sociálnímu a charitativnímu cítění i solidaritě. Za to patří velký dík zejména dobrovolníkům, kteří rok co rok vycházejí do ulic v roli „králů“, aby nesli poselství naděje a lásky, a také dárcům Tříkrálové sbírky, jež neváhají pomáhat,“ vysvětluje ředitel DCHB Oldřich Haičman.

V průběhu sbírky budou moci lidé přispět do kasiček tříkrálových koledníků v ulicích měst a obcí a při obcházení domácností koledníky. Sbírka je osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy pro celé území ČR. Skupinky koledníků se mohou prokázat průkazkou - plnou mocí, kde je razítko a podpisy vedení organizace. Kasičky jsou označeny charitním logem Caritas červené barvy a náležitě zapečetěny příslušnými magistráty nebo obecnými úřady.

Lze přispět také prostřednictvím složenek nebo převodem na účet č. 33001122/0800, u České spořitelny nebo dárcovskou sms ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. Cena sms je 30,- Kč, Charita obdrží 27,- Kč.

Z jednotlivých oblastních Charit brněnské diecéze byly předloženy návrhy využití získaných prostředků. Komise Tříkrálové sbírky zasedne několikrát v průběhu nadcházejícího roku a rozhodne o schválení nebo zamítnutí záměrů a výši přidělené finanční částky.

Mezi záměry patří rozvoj služeb psychologa (etopeda) a realizace intervenčních programů centra prevence Ponorka pro děti a mládež Žďár n. S., podpora ošetřovatelské a pečovatelské služby v Oblastní charitě Rajhrad, rekonstrukce budovy Stacionáře sv. Damiána pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením ve Znojmě, obnova zastaralého vybavení a elektrospotřebičů v bytových jednotkách Domova sv. Markéty pro matky v tísni v Brně, Humanitární sklad pro krizové situace OCH Břeclav, podpora činnosti dobrovolníků ve prospěch lidí bez domova v rámci služeb blanenské Charity, zlepšení materiálních podmínek centra ERKO pro děti a mládež zejména z řad romské menšiny v Jihlavě, podpora pečovatelské služby v česky mluvících vesnících Rumunska prostřednictvím OCH Hodonín, rozvoj sociálního poradenství pro Tišnov a okolí, založení domácí hospicové péče pro lidi nevyléčitelně nemocné na Třebíčsku, ad.

Klíč k rozdělení výtěžku na území brněnské diecéze je: 65% - místní charitní sociální a zdravotnické projekty (oblastní a farní charity), 15% - činnost DCHB a celodiecézní projekty, 10% - humanitární pomoc, 5% - činnost CHČR a celorepublikové projekty, 5% - zákonem povolená režie sbírky.

AKCE SOUVISEJÍCÍ SE SBÍRKOU:

Ve čtvrtek dne 3. ledna 2008 navštíví na pozvání vedení České televize koledníci z řad klientů Chráněného bydlení sv. Michaela v Brně pro lidi s mentálním postižením a autismem Televizní studio České televize v Brně.

V pátek 4. ledna již tradičně podniknou svou kolednickou pouť také představitelé vedení Charity brněnské diecéze, kteří navštíví v 8.30 hod. Biskupství brněnské, v 10.00 hod. tiskovou konferenci Jihomoravského kraje a ve 13.00 hod. ombudsmana.

Sbírka vyvrcholí v den svátku Tří králů dne 6. ledna 2008, kdy se v 17.00 hod. uskuteční Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno, který bude uváděn v přímém přenosu na ČT1.

„Na koncertu vystoupí Ewa Farna, Petr Kolář, Jana Musilová, PEHA a G apeels. Tuto akci organizujeme poprvé a smyslem je poděkovat především všem dobrovolníkům – koledníkům, kteří zaplní hlediště, ale také dárcům,“ uzavírá Oldřich Haičman.

V loňském roce bylo na území brněnské diecéze vykoledováno téměř 13 milionů korun. Jde o nejvyšší dosavadní výtěžek. Ze získaných prostředků bylo podpořeno mnoho desítek projektů charitní sociální a zdravotní péče. Podpořené projekty z výtěžku r. 2007 naleznete na http://dchbrno.caritas.cz/06/?IdPage=5

Sbírku podporují Česká televize, Český rozhlas Brno, Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Radio Proglas, Katolický týdeník, Brno magazín ad. Více informací na www.dchbrno.caritas.cz.

Kontakt:
Petr Kubíček, asistent pro koordinaci Tříkrálové sbírky na území brněnské diecéze , mob.: 731 134 910
Zpracovala: Diana Tuyet-Lan Kosinová, tisková mluvčí DCHB´, mob.: 604 337 905