Biskupství brněnské

Silvestr 2007 v brněnských kostelích

Ilustrace
31.12.2007
Také letos přivítají věřící v moravské metropoli Nový rok modlitbami. Brno: Víc než desetiletou tradici mají v Brně "novoroční" bohoslužby nebo modlitby. Také letos se v několika brněnských kostelích věřící sejdou, aby poděkovali za všechny milosti a dary uplynulého roku a s nadějí prosili o čas, který jim nabídne nový rok 2008.

Děkanský kostel sv. Jakuba na Jakubském náměstí v Brně se otevře v pondělí 31.12. ve 22.30 hodin pro modlitby, na které ve 23.15 hodin naváže slavnostní bohoslužba, kterou bude celebrovat kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla a brněnský děkan Václav Slouk. Přesně ve 24.00 hodin bude duchovní část setkání zakončena novoročním požehnáním.

V kostele sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích bude celebrována v 17.00 hodin mše a ve 23.00 hodin se věřící sejdou k adoraci.

V kostele sv. Maří Magdaleny na Masarykově ulici následuje po adoraci ve 23.00 hodin "půlnoční" mše.

V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích se koná v 17.00 hodin mše a ve 23.00 hodin adorace zakončená "novoroční" bohoslužbou od 24.00 hodin.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích, kde působí P. Jiří Rous, národní ředitel pro pastorační práci u romského obyvatelstva, zakončí rok 2007 slavnostní bohoslužba ve 23.00 hodin.

Poutní kostel Panny Marie na Vranově u Brna se pro všechny poutníky otevře ve 22.00 hodin k adoraci, na níž naváže ve 23.30 hodin děkovná bohoslužba.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality