Biskupství brněnské

Panna Maria - světlo ohlašující příchod Ježíše Krista

Ilustrace
8.12.2007
"Průvod světla" vyjde v sobotu 8. prosince v 17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Brno: Průvod se svícemi, lampiony a loučemi předchází slavnostní bohoslužbě v brněnské katedrále v sobotu 8.12.2007 od 17.30 hodin, kterou bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Průvod, který vyjde v 17.20 hodin z Denisových sadů, se koná u příležitosti slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Učení o neposkvrněném početí Panny Marie vyhlásil papež Pius IX. za článek víry 8.12.1854. Tato nauka říká, že Matka Boží Maria byla v okamžiku svého početí zvláštní Boží milostí uchráněna dědičného hříchu.

Průvod světla má symbolicky připomenout Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista. Tradici založil v Jubilejním roce 2000 brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality