Biskupství brněnské

Světelský podzim v Adamově

Ilustrace
24.11.2007 - 25.11.2007
V roce 1857 byl posvěcen nový kostel sv. Barbory v Adamově. V témže roce mu byl darován patronem kostela knížetem Aloisem Lichtenštejnem "Světelský oltář" z počátku 16.století.Při příležitosti výročních oslav 150 let kostela a dokončeného restaurování oltáře připravila farnost v Adamově následující program:

Sobota 24.11. v 16.00 hodin:
Slavnostní večer poezie, videa a hudby.
Pro pozvané i pro širokou veřejnost vystoupí místní umělci i hosté: soubor Rastislav Blansko s hosty a herec Ladislav Lakomý z Brna.

Neděle 25.11. v 10.30 hodin:
Hodová mše ke cti sv. Barbory.
Pontifikální bohoslužbu slaví brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Během ní bude požehnán restaurovaný "Světelský oltář".
Mši doprovodí místní chrámový sbor a věřící přinesou v obětním průvodu dary přírody.

Během zimního období bude Světelský oltář přístupný pro návštěvníky z klimatických důvodů jen po bohoslužbách (úterý a čtvrtek v 17.30 hodin, v neděli v 9.00 hodin) nebo na požádání (608 405 990). Další informace na www.adamov.name

foto foto foto
foto foto foto foto
Foto: Jan Forbelský

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality