Biskupství brněnské

Musica sacra zve na Svatocecilské setkání v Brně

Ilustrace
24.11.2007
V rámci Roku diecéze, kterým brněnská diecéze připomíná 230. výročí svého založení, pořádá Musica sacra v sobotu 24. listopadu od 8.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně Svatocecilské setkání. Brno: Musica sacra zve na 12. Svatocecilské setkání všechny varhaníky, chrámové zpěváky a hudebníky. Celebrantem bohoslužby v 9.00 hodin bude pomocný olomoucký biskup Josef Hrdlička.

Podzimní setkání kolem svátku sv. Cecílie, panny a mučednice (22.11.) - patronky hudebníků, zpěváků, hudebních skladatelů i básníků - se v Brně stalo každoročně vyhledávaným zastavením všech, kteří se věnují chrámové hudbě.

Po mši bude setkání pokračovat předáním kvalifikačních ocenění, prezentací nových publikací a uvedením společné skladby, která je k dispozici na www.musicasacra.cz. Minikoncertem se představí Filharmonický sbor Česká Lípa-Liberec.

Musica sacra, která letos oslavuje 15. výročí svého založení, vědomě navázala na činnost Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě, u jejíž kolébky stál v roce 1882 Leoš Janáček. Pořádá víceleté kurzy i jednorázové semináře pro varhaníky, pravidelná Svatocecilské setkání, setkání dětských, mládežnických i dospělých chrámových sborů či odborné zájezdy s prohlídkami varhan. Podílí se také na vydávání liturgických hudebnin, pro který zřídila hudební archiv, a vydává vlastní Zpravodaj pro několik set svých členů.

Kontakt: Musica sacra, Grohova 14, 602 00 Brno; tel: 549 251 008; musicasacra@biskupstvi.cz, http://www.musicasacra.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality