Biskupství brněnské

Benefiční koncert Oblastní charity Brno

Ilustrace
23.11.2007
Již tradičně pořádá Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno svůj benefiční koncert.Letos se koná 23. listopadu 2007 v 19.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně.

Účinkující: Dětský sbor PRIMAVERA, ZUŠ J. Kvapila Brno – diriguje Natalia Chirilenco, Klarinetový soubor ZUŠ J. Kvapila
Vstupné je dobrovolné.

Případný výtěžek koncertu bude použit na zakoupení kompenzačních pomůcek pro Charitní ošetřovatelskou službu, středisko Oblastní charity Brno.

Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba je zařízení Diecézní charity Brno – Oblastní charity Brno, jejímž posláním je poskytování odborné zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta.

Cílem charitní ošetřovatelské služby je optimalizace zdravotního stavu, zlepšení individuální úrovně kvality života uživatelů, zmírnění následků chorob.

Cílovou skupinou jsou: senioři chronicky a dlouhodobě nemocní, lidé v produktivním věku doléčující se z akutního onemocnění, onkologicky nemocní.

Principy služby: léčba v pohodlí domova, profesionální poskytování služby, individualizace služby, využívání nejnovějších poznatků v ošetřovatelských postupech, uspokojování bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb, efektivita, rovný přístup bez rozdílu.

Kontakt: DCHB – Oblastní charita Brno, Charitní ošetřovatelská služba, Žižkova 3, 602 00 Brno, tel.: 545 230 178, e-mail: chops@charitabrno.cz
Vedoucí CHOS: Marie Valíčková

Vše o Oblastní charitě Brno naleznete na http://www.brno.caritas.cz

Další informace: Michaela Koválová, asistent PR a dobrovolnictví, DCHB - Oblastní charita Brno, Žižkova 3, 602 00 Brno, tel.: 545 210 672, mob 604 243 104, michaela.kovalova@caritas.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality