Biskupství brněnské

Sympozium „Brněnská diecéze: historie a současnost“

Ilustrace
10.11.2007
Při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze proběhne 10. listopadu v Brně v prostorách Biskupského gymnázia na Barvičově ulici sympozium s názvem „Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost“.Brno: Sympozium patří k hlavním akcím, které brněnské biskupství v Roce diecéze 2007 připravilo.

Témata přednášek: Důvody a předpoklady vzniku brněnské diecéze; Založení Biskupství brněnského a následné josefínské reformy; Diecézní synody; Brněnský alumnát, doba kněžských osobností; Němečtí katolíci v brněnské diecézi před poválečným odsunem; Brněnská diecéze za komunistické totality: veřejná a skrytá podoba; Diecéze v emigraci; Marie Restituta Kafková; Biskup Karel Skoupý; Josef Soukop – „Velký náčelník“; Brněnští biskupové jako objednatelé církevního umění; Brněnská náboženská bratrstva; Diecézní muzeum - expozice Vita Christi; Pastorační svébytnost brněnské diecéze; Salesiáni – služba lidem ve velkém městě; Osobnosti tvoří dějiny, a další.

Přednášející: PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.; P. Mgr. František Blaha, SDB; Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.; Mgr. Magdaléna Čoupková; PhDr. Aleš Filip, Ph.D.; Mgr. Jana Hladká.; D. PhDr. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz OPraem, Th.D.; Mons. Dr. Karel Janoušek; R. D. Mgr. Jiří Kaňa; PhDr. Pavel Krafl, Ph.D; Mgr. Vladimír Maňas; Mons. Mgr. Jiří Mikulášek; PhDr. Karel Rechlík; prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.; Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.; PhDr. Jiřina Štouračová; R.D. Mgr. Pavel Zahradníček, Th.D., a další.

Přihlášky budou k dispozici na adrese: www.biskupstvi.cz/pastorace nebo na Pastoračním středisku brněnské diecéze, Petrov 5, 601 43 Brno. Přihlásit se je možné také telefonicky: 543 235 030, kl. 299.

Program

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality