Biskupství brněnské

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé v brněnské katedrále 2007

Ilustrace
1.11.2007 - 2.11.2007
Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1. listopadu) a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny v 7.30 a v 17.30 hodin. Brno: Brněnský biskup Vojtěch Cikrle za přítomnosti sboru kanovníků Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně bude celebrovat v katedrále na Petrově pontifikální bohoslužbu v den slavnosti Všech svatých 1.11. od 17.30 hodin.

Bohoslužbě v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2.11.) bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. Mši doprovodí Mozartovo Rekviem v podání Dómského smíšeného sboru pod vedením Petra Kolaře.

Přímo v katedrále na Petrově má hrob pět brněnských biskupů: Vincenc Josef kníže Schrattenbach (+ 1816), Václav Urban rytíř Stuffler (+ 1831), Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (+ 1870), Karel Nöttig (+ 1882) a Josef Kupka (+ 1941).

Ve dnech 1. - 8. 11. je možné získat vždy jednou za den plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (i několik dní předem), přijetí svatého přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Svatého otce a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu.
Navíc je třeba:
- 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry.
- V době od 1. do 8. 11. při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé.

Využijme této možnosti podílet se na rozdělování vzácných Božích darů z pokladu církve.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality