Biskupství brněnské

Slavnost Všech svatých

Ilustrace
1.11.2007
Do pochmurné podzimní atmosféry přichází často ztotožňované svátky Všech svatých (1.11.) a památka zesnulých (lidově nazývaná "Dušičky" – 2.11.). Slavnost "Všech svatých" se mnohokrát nesprávně zaměňuje za vzpomínku na všechny věrné zemřelé (památka zesnulých, "Dušičky"). Zatímco posledně jmenovaný svátek může mít podobu tradiční podzimní návštěvy hřbitova spojené se zapalováním svíček a nezřídka pouze se vzpomínkou bez modlitby, slavnost "Všech svatých" znamená pro křesťany více.

Svátek vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům dne 13.5.609. Na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století.

V 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1.11. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový rok. Dnes vyhovuje i kvůli těsné blízkosti s památkou na zemřelé a s melancholickými podzimními pocity. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století. V současné řeckokatolické církvi se pamětný den věnovaný svatým připomíná v neděli po Seslání Svatého Ducha (je to pohyblivý svátek, neděle "Všech svatých" připadne většinou na některou červnovou).

Jde o společnou slavnost lidí, kteří po smrti vstoupili do nebe, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi žijícími, kteří jsou spojeni s Kristem, jenž svou smrtí a zmrtvýchvstáním zajistil lidem věčný život. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a představivost.

Ne každý, kdo zemřel, je svatý, proto se svátek "Všech svatých" netýká všech zemřelých, jak se často uvádí. Všem, kteří odešli z tohoto světa, je věnovaná vzpomínka 2.11. Pro věřící je však také spojena s modlitbou, buď ve spojení s blízkými zesnulými, nebo pokud ještě nepřišli do nebe, za uvedení duší zesnulých do věčné blaženosti s Ježíšem Kristem.

Plnomocné odpustky (odpuštění trestů za hříchy) pro duše, které potřebují očištění, mohou křesťané získat v oktávu svátku "Všech svatých", tj. v prvních osmi listopadových dnech. Musí přijmout svátost smíření, eucharistie a pomodlit se na úmysl Svatého otce (Otče náš, Zdrávas Maria nebo jinou modlitbu).

(Richard Vocel podle www.katolik.cz - upraveno)

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality