Biskupství brněnské

Misijní neděle v TV Noe

Ilustrace
21.10.2007
Na Misijní neděli dne 21. října bude TV Noe v 10.30 hodin vysílat přímý přenos slavnostní mše svaté z Bratislavy. Hlavním celebrantem bude Josef Kardinál Tomko, bývalý prefekt Kongregace pro evangelizaci národů. Všechny zájemce k televizním obrazovkám srdečně zveme.

Podněty k prožití Misijní neděle
Národní kancelář PMD pro Vás připravila řadu námětů, kterými lze obohatit slavení Misijní neděle. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. V mnoha farnostech se kromě mše svaté na Misijní neděli již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmarky a Misijní koláče. Ze zkušeností toto přispívá i k oživení našich farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá. Pracovníci kanceláře PMD Vám rádi poskytnou podrobnější informace a potřebné materiály.

Prosíme všechny, kdo se chystají zapojit do Misijního mostu modlitby nebo dalších akcí spojených s Misijní nedělí, aby o plánovaných aktivitách kancelář PMD stručně informovali. Děkujeme.

Kontakt:
Papežská misijní díla
543 51 Špindlerův Mlýn 33
fax: 499 433 058, GSM brána: 604 838 882
číslo účtu: 72540444/2700
info@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality