Biskupství brněnské

Sešívané srdce kněze Jana Topenčíka

Ilustrace
20.10.2007
Vzpomínkovou bohoslužbu ve Vysočanech, v místě posledního působení i smrti kněze Jana Topenčíka (1924 - 1997), bude v sobotu 20. října v 16.00 hodin slavit brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Brno/Vysočany: Posluchači vatikánského rozhlasu se vždy těšili na další pokračování čtení z knihy „Z deníku venkovského faráře“, kterou osobitě napsal kněz Jan Topenčík.

K 10. výročí jeho úmrtí vydává nakladatelství Nové město útlou publikaci generálního vikáře brněnské diecéze Jiřího Mikuláška s názvem „Sešívané srdce - životní cesta otce Jana Topenčíka“.

Jiří Mikulášek v úvodu knihy říká: „Bylo mi dopřáno poznat tohoto venkovského faráře blíže nejprve jako spolubratra na jednom děkanství, a pak téměř dvacet let velmi důvěrně v kněžském společenství při pravidelných týdenních setkáních. Jeho knížka „Z deníku venkovského faráře“ zachycuje mnoho zajímavých postřehů a příhod z jeho života, jak je vyjádřil on sám. Nemíním je opakovat. Chtěl bych se s vámi rozdělit o to, co jsem od něho slyšel nebo s ním prožil, o vzpomínky druhých i o zápisy, které se mi podařilo objevit ve farních kronikách, v jeho duchovním deníku a dokonce v archívu bývalé Státní bezpečnosti. Možná, že to někoho povzbudí, aby přispěl i svými vzpomínkami. „Pramen“ citovaný ve spisu StB uvádí, že „farář Topenčík při kázání neužívá Bible, ale příběhů ze života.“ On slovo Boží žil a těmi příběhy ze života je učil žít druhé. Proto se k nim rádi vracíme.“

Jan Topenčík se narodil 1.1.1924 v Dolních Bojanovicích, 5.7.1969 byl v Brně vysvěcen na kněze a působil ve farnostech Letovice, Rozhraní, Doubravice nad Svitavou. V prosinci roku 1984 byl jmenován farářem ve Vysočanech, kde také 22.10.1997 zemřel. Pochován byl 26.10.1997 ve svém rodišti, Dolních Bojanovicích.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality