Biskupství brněnské

Tisková konference o Světelském oltáři v Adamově

Ilustrace
16.10.2007
Tisková konference o současném stavu i výhledech ojedinělého řezbářského díla, Světelského oltáře v Adamově, se koná v úterý 16. října v 10.00 hodin v Adamově.Zahájení je před místním kostelem sv. Barbory, po krátké exkurzi se přítomní přesunou do zasedací místnosti adamovské radnice.

Adamov: Světelský oltář je unikátní dílo šesti řezbářských mistrů, jehož vznik udává letopočet 1516 – 1525. V uplynulém roce byl oltář restaurován a o jeho prohlídku spojenou s odborným výkladem je stále velký zájem. Původně byl součástí oltářního komplexu v chrámu cisterciáckého opatství ve Zwettlu v Dolních Rakousích. Na počátku 18. století byl tento oltář rozebrán a jeho jediná dochovaná část nakonec skončila ve vídeňské restaurátorské dílně. Odtud ji zakoupil roku 1857 kníže Alois Lichtenštejn do jím nově postaveného kostela v Adamově.

Při slavnostní bohoslužbě nový oltář požehná 25. 11. brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Více informací o oltáři lze najít na vlastních internetových stránkách Světelského oltáře: www.adamov.name.

Tiskové konference 16.10. v Adamově se jako hosté zúčastní starosta města Adamov Jiří Němec, radní Jihomoravského kraje Ing. Jan Letocha, ředitel Národního památkového ústavu v Brně PhDr. Petr Kroupa, zástupci firmy S:LUKAS, s.r.o., která zajišťovala restaurátorské práce – PhDr. Karel Severin a Mgr. Jana Severinová, dále Mgr. Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově, ve kterém byla během restaurování instalovaná výstava „Příběh restaurování Světelského oltáře“ a P. Jiří Kaňa, farář adamovské farnosti, na kterého se můžete obracet v případě dalších dotazů (telefony: 516418633, 608405990).

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality