Biskupství brněnské

Život je dar - konference s mezinárodní účastí

Ilustrace
12.10.2007 - 14.10.2007
Česká biskupská konference, Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci, Kolegium katolických lékařů, Vysokoškolské katolické hnutí a Bioetické centrum Hippokrates pořádají při příležitosti 20. výročí vydání instrukce Donum Vitae konferenci s mezinárodní účastí Život je dar. Konference se koná v Kongresovém sále Masarykovy univerzity pod záštitou rektora Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., a rektora Univerzity Palackého v Olomouci prof. RNDr. Lubomíra Dvořáka, CSc., v Brně ve dnech 12. až 14. října 2007

Hlavní referát přednese prezident Papežské akademie pro život Mons. Elio Sgreccia.

Hlavní témata:
Počátek individuálního lidského života z pohledu biologa, filozofa a teologa
Opatření na podporu ochoty přijmout dítě
Pokusy a výzkum na lidských embryích – pro a proti
Plánování rodičovství a reprodukční medicína

Přihlášky se přijímají do 30. 6. 2007, případně do zaplnění kapacity sálu, a je vhodné je odeslat co nejdříve, přednostně elektronickou poštou na adresu bioetika@volny.cz, případně dopisem na adresu Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno, tel. 548 527 262.
K aktivní účasti je možno se přihlásit nejpozději do 31. 5. 2007.

Přihláška (formát RTF)

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality