Biskupství brněnské

Třetí brněnské bioetické dny - Život je dar

Ilustrace
12.10.2007 - 14.10.2007
Odborníci zabývající se otázkami bioetiky se letos v Brně (12.-14.10.) scházejí již potřetí. Příležitostí k uspořádání konference s mezinárodní účastí s názvem Život je dar je dvacáté výročí vydání instrukce Kongregace pro nauku víry Donum vitae, která je až dodnes hlavním zdrojem poznatků o pohledu církve na základní otázky ochrany počínajícího lidského života.

Brno: Konference Život je dar probíhá ve dnech 12. - 14. 10. 2007 a zahrnuje program odborný i duchovní.

Zahájení proběhne v pátek 12. 10. v 17.30 hodin koncelebrovanou mší v kostele sv. Tomáše, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, homilii přednese olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Účinkuje Svatotomská gregoriánská schola pod vedením Ludvíka Kolka.

Plenární zasedání se uskuteční ve Velkém kongresovém sále hotelu Continental v Brně, Kounicova 6, v sobotu 13. 10. od 9.00 hodin. Jednání bude zahájeno ekumenickou modlitbou vedenou kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, brněnským děkanem Václavem Sloukem, a zástupci nekatolických křesťanských církví.

Mezi čestnými hosty promluví v úvodu konference emeritní litoměřický biskup Josef Koukl, brněnský hejtman Stanislav Juránek a poslanec Tomáš Kvapil.

Hlavní projev přednese prezident Papežské akademie pro život J.E. Elio Sgreccia, který se bude zabývat především učením Jana Pavla II. o důstojnosti lidského života. O vztahu mezi trinitologií a pojetím lidské osoby promluví prof. Václav C. Pospíšil, etickým aspektům používání moderní biotechnologie se věnuje prof. Květoslav Šipr a definici začátku lidského individua z hlediska práva a forenzní medicíny předloží prof. Miroslav Zedníček.

Odpolední program je zaměřen především na začátek individuálního lidského života, a to z pohledu Bible (prof. Ladislav Tichý), filozofie (doc. Peter Volek), teologie (doc. Ján Ďačok a dr. Marián Bednár) a biomedicíny (doc. Petr Hach a doc. Jitka Kočová). Další přednášky budou orientovány na otázky spojené s přijetím dítěte do rodiny. K tomuto tématu promluví dr. Eduard Krumpolc (pohled na dítě v mimokřesťanských náboženstvích), dr. Pavel Navrátil (sociální práce a příklad sv. Zdislavy) a dr. Josef Zeman (přijetí dítěte jako proces zrání osobnosti rodičů).

Pro nedělní jednání se účastníci konference rozdělí do pracovních skupin, ve kterých se bude hovořit o teoretickým i praktickým otázkám ochrany lidského života. Během sympozia věnovaného teologickým a filozofickým pohledům promluví dr. Libor Ovečka, doc. Slavomír Galík, dr. Martin Štěpán Filip i další řečníci. Konkrétními praktickými tématy se budou zabývat například dr. Vladimír Filo (pohled kanonického práva), Mgr. David Prentis (asistovaná reprodukce), Mgr. Marek Vácha (genetika a ochrana lidského života), dr. Helena Šiprová (volba způsobu přirozeného plánování rodičovství) a prof. Vladimír Smékal (interakce mezi těhotnou ženou a nenarozeným dítětem).

Workshop o sociálních službách pro rodiny s dětmi povedou pracovníci Fakulty sociálních studií dr. Pavel Navrátil a Mgr. Jitka Navrátilová. Cenné podněty pro další aktivity nepochybně nabídnou představitelé sdružení, která se věnují ochraně nenarozeného života.

Závěry diskuzí ve skupinách budou pak probrány na shromáždění všech účastníků konference. Jednání konference bude ukončeno mší svatou, kterou bude sloužit Mons. Josef Laštovica z Vatikánu.

Na konferenci je ještě možno se přihlásit, a to e-mailem na adrese: bioetika@volny.cz. Podrobnosti o odborném i duchovním programu jsou k dispozici na internetové adrese www.volny.cz/bioetika.

Podrobný program.
Jak se přihlásit.
Přihláška.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality