Biskupství brněnské

Koláč pro hospice

Ilustrace
11.10.2007
Jaká je cena denního léku pro jednoho pacienta Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna (DLBsH)? O tom se mohou přesvědčit účastníci charitativní akce Koláč pro hospic, která proběhne v centru Brna 11. října.Brno: Na křižovatce ulic Panská a Masarykova v Brně mohou zájemci ve středu 11.10. od 9.00 do 17.00 hodin přispět na léky pacientům v rajhradském hospici zakoupením koláče za sponzorských 35 Kč. To vše se uskuteční v rámci tradiční sbírkové akce „Koláč pro hospic“, kterou pořádá Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě ve spolupráci s hospicem sv. Alžběty na Kamenné ulici v Brně.

Jak uvádí Stanislav Fidrmuc z hospice: „Stav naší zdravotně sociální péče je stále nevyhovující. Zdravotní pojišťovny sice přiznaly kód pro proplácení hospicové denní péče, ale zkrátily režijní platby na léky. Není zahrnuta platba dalších nutných pracovníků jako jsou psychologové, sociální pracovníci a duchovní. Proto je neustále třeba o doplatky žádat stát, samosprávu, sponzory a nadace. Klienty hospice jsou výhradně lidé snášející utrpení způsobené těžkou a nevyléčitelnou nemocí. Pro zajištění špičkové paliativní péče, která jim poslední chvíle života učiní co nejvíce snesitelnými, jsou náklady bezmála dvojnásobné. Cena 34,80 Kč, za kterou budou koláče v centru Brna prodávány, je vypočítána z loňských průměrných údajů a představuje tak dorovnání nákladů na léky, které je třeba zajistit jednomu klientovi denně z jiných zdrojů.“

Akce zároveň seznámí veřejnost s hospicovou problematikou – osvětlí, co je hospicová péče, komu hospice slouží a jak probíhá přijetí a pobyt potřebných. Součástí charitativní akce bude rozdávání propagačních tiskovin s podrobnými informacemi o chodu Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, jeho možnostech a nabízených službách. Letos se připojí také Hospic sv. Alžběty v Brně.

Koláče, které zdarma upekly přední brněnské pekárny, budou nabízet zaměstnanci hospiců a dobrovolníci ve stánku na křižovatce ulic Panská a Masarykova v době od 9:00 do 17.00 hodin a peníze budou ukládány do zapečetěných pokladniček. K zakoupení koláčů budou vyzváni i vedoucí zástupci významných organizací, správních institucí a firem. Záštitu nad celou benefiční akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je nestátním církevním zdravotním zařízením Diecézní charity Brno. Je největším hospicem v České republice, nabízí padesát většinou jednolůžkových míst.

Další informace: Stanislav J. Fidrmuc. Fundraising & PR DLBsH sv. Josefa,
tel.: 547 232 223, mobil 737 220 085

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality