Biskupství brněnské

Na misijní kongres dětí přijede do Brna apoštolský nuncius Diego Causero

Ilustrace
6.10.2007
V sobotu 6. října proběhne v Brně 3. celostátní Misijní kongres dětí.Mezi hosty, kteří potvrdili účast, je také apoštolský nuncius České republiky arcibiskup Diego Causero, který přijede stovky účastníků pozdravit jako zástupce Svatého otce.

Brno: Roční přípravy na celostátní setkání dětí v těchto dnech vrcholí. V sobotu 6. 10. se v Brně sejdou malí i velcí poutníci ze všech českých a moravských diecézí. Celou akci připravuje na šest set dobrovolníků a spolupracovníků. Mezi hosty, kteří potvrdili účast, je rovněž apoštolský nuncius v České republice, arcibiskup Diego Causero, který účastníky kongresu pozdraví také jako zástupce papeže Benedikta XVI. Jako hlavní celebrant bude předsedat slavnostní mši v 15.00 hodin a děti do jeho rukou předají dopis, který pro Svatého otce všichni účastníci setkání podepíší. Hlavním koordinátorem Misijního kongresu dětí je totiž Papežské misijní dílo dětí (PMDD), jehož nejvyšším představitelem je právě papež.

A další hosté, kteří přijedou do Brna na misijní kongres? Kazatelem slavnostní bohoslužby bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Mezi koncelebranty mše je očekáván emeritní arcibiskup královéhradecké diecéze Karel Otčenášek a biskupové z litoměřické diecéze Pavel Posád a Josef Koukl. Ze zahraničí přijedou zástupci z mezinárodního Generálního sekretariátu Papežského misijního díla dětí v Římě, řeholní sestry Maria Teresa Crescini a Eliana Massimi. Skotsko budou reprezentovat dva zástupci národní kanceláře Papežských misijních děl (PMD) Josephine McGrath a Joseph McGrath. Polskou delegaci Národní kanceláře PMDD povede Anna Sobiech a delegaci z Národní kanceláře PMD na Slovensku P. František Kapusňák. Akce se zúčastnit také diecézní ředitelé PMD v České republice a národní ředitel PMD u nás - P. Jiří Šlégr.

Co na účastníky čeká?
Úvodní program Kongresu proběhne od 9.00 do 9.55 hodin v brněnské katedrále. Od 10.00 do 14.40 je pro děti připraven pestrý program: misijní olympiáda a putování kontinenty. Jedná se o soutěže, hry, Misijní jarmarky, Misijní koláče apod. V kostele u dominikánů vstoupí lidé do OCEÁNIE, u jezuitů do ASIE, minorité představí AFRIKU, chrám sv. Jakuba EVROPU a sv. Tomáš představí AMERIKU. Do každého z těchto pěti kostelů je připraven asi 30 – 40 minutový misijní program (divadlo, scénky, koncerty, filmy, svědectví, apod.), který se bude každou celou hodinu opakovat, aby se návštěvníci stihli vystřídat a všeho se zúčastnit.

V 15.00 hodin začne v katedrále na Petrově slavnostní bohoslužba za hudebního doprovodu Scholy brněnské mládeže. Mše bude obohacena o misijní prvky, vstupní průvod zpestří vlajky v misijních barvách kontinentů, evangelium bude představeno členy dramatického kroužku, do obětního průvodu se zapojí přibližně čtyři desítky dětí, které ponesou dary symbolizující modlitby za celý svět. Na závěr bohoslužby děti předají dopis i pro olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který je delegátem České biskupské konference pro misie. Děti budou vyslány do světa jako misionáři a na památku si odnesou dvoumetrové stuhy. Po závěrečném požehnání od apoštolského nuncia a za zpěvu hymny Papežského misijního díla dětí „Pošli mě, půjdu já“ zakončí Kongres slavnostní průvod katedrálou s vlajkami a zapálenými svícemi symbolizujícími pět kontinentů.

Další informace: Centrum PMD v ČR: P.Ing.Mgr. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD a předseda Národní rady PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33; tel/fax: 499 433 058; 604 838 882; mailto:info@misijnidila.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality