Biskupství brněnské

8. Misijní škola animátorů– Miška

Ilustrace
14.9.2007 - 16.9.2007
Ve dnech 14. až 16. září se ve Špindlerově Mlýně v horském středisku Eljon a sídle Národní kanceláře Papežských misijních děl (dále PMD) uskutečnilo již osmé setkání misijních spolupracovníků, kteří přijeli z většiny našich diecézí.V příjemné a přátelské atmosféře se účastníci podrobněji seznamovali s problematikou související s jejich současnou a budoucí misijní činností. Inspirativní byla vzájemná výměna osobních zkušeností, diskuse nad fotografiemi z misijních oblastí a prezentace nových misijních dokumentů i Misijních magazínů v TV Noe. Pozornost byla věnována i pravidelným aktivitám Papežského misijního díla dětí, jako například Misijní koláč, Misijní jarmark, Jeden dárek navíc a malování Pohledů pro misie. Tyto aktivity se v našich diecézích setkávají s velkým ohlasem a navíc podporují misijní projekty PMD na pomoc nejchudším světa.

Všichni se seznámili s nejnovějšími misijními materiály, tiskovinami i výstavními panely, které jsou připraveny na putovní výstavy do našich diecézí. Pro všeobecně vzrůstající zájem o Misijní díla se aktivní animátoři takto schází a pravidelně vzdělávají. Mnozí z nich jsou členy Misijního klubu, Misijního klubka, Misijní růže či spolupracují jako sponzoři misií. Připravují se tím na konkrétní misijní činnost v našich farnostech, kde spolupracují s kněžími, katechety a laickou veřejností. Zvláštní pozornost byla věnována 3. celostátnímu Misijnímu kongresu dětí, plánovanému na sobotu 6. října 2007 do Brna a celosvětové Misijní neděli, která proběhne i ve všech farnostech v Česku 21. října 2007.

Další již 9. Misijní škola animátorů se bude konat ve dnech 25. - 27. 4. 2008. Případní zájemci o misijní spolupráci se mohou hlásit v Národní kanceláři Papežských misijních děl, Špindlerův Mlýn 33, tel: 499 433 058, GSM brána: 604 838 882, info@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality