Biskupství brněnské

Sympozium ve Vranově u Brna připomene osobnost sv. Františka z Pauly

Ilustrace
1.9.2007 - 2.9.2007
K 500. výročí smrti sv. Františka z Pauly se v Duchovním centru ve Vranově u Brna koná ve dnech 1. a 2. září sympozium o tomto světci.Vranov u Brna: Sympozium začne 1.9. v 9.00 hodin, témata sobotního dne jsou následující:: „Život, dílo a osobnost sv. Františka z Pauly, historie české provincie řádu paulánů, spiritualita Nejmenších bratří a Sester Dítěte Ježíše.“

V neděli 2.9. se pokračuje od 8.30 hodin: Spiritualita mnišek a terciářů řádu Nejmenších bratří, smíření v paulánské spiritualitě.

Slavnostní bohoslužba proběhne v 11.15 hodin v chrámu Narození Panny Marie.

Sv. František z Pauly (*1416), zakladatel Řádu nejmenších bratří sv. Františka z Pauly, zemřel na Velký pátek (2.4.) roku 1507 v Tours. V České republice dnes působí bratři pauláni pouze na jednom místě, a to ve Vranově u Brna.

Svatý František z Pauly byl nazýván světcem ohně, lásky a zázraků,“ říká P. Pavel Havlát, dnešní představený vranovské komunity řeholníků. „Současníci říkali, že byl „člověkem přísného života, plně oddaný rozjímání. Své duchovní poselství předal ve spiritualitě „postního způsobu života“. Proto jeho bratři až dodnes skládají čtvrtý slib trvalého postního způsobu života. Přestože byl sv. František poustevníkem, mužem modlitby a odříkavého života v ústraní, měl velký vliv na dobový život. Posledních dvacet let života prožil na francouzském královském dvoře. Jeho řád se velmi rozrůstal a ještě za života sv. Františka přišli jeho bratři na naše území“.

Plakátek

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality