Biskupství brněnské

Diecézní pouť ke sv. Zdislavě

Ilustrace
26.8.2007
V neděli 26. srpna v 10.00 hodin bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit pontifikální bohoslužbu v rodišti známé české světice, patronky rodin, svaté Zdislavy. Letos uplyne právě sto let od jejího blahořečení.

Podrobnosti o programu.

Svatá Zdislava, česká světice, patronka rodin, byla právě před sto lety - 28. srpna 1907 – prohlášena sv. papežem Piem X. za blahoslavenou.

Svatá Zdislava se narodila v Křižanově u Velkého Meziříčí. Narodila se jako první dítě pana Přibyslava z Křižanova a jeho manželky Sibyly. Její otec byl vysokým úředníkem českého krále Václava I. - správcem brněnského kraje. Matka Zdislavy byla původem z Itálie a jmenovala se Sibyla. Byla dvorní dámou královny Kunhuty, manželky Václava I.

Mladičká Zdislava se provdala za šlechtice Havla z Markvartic. Měli spolu čtyři děti. Manželé spolu založili klášter v Jablonném a v Turnově pro kazatelský řád sv. Dominika, který si paní Zdislava zvlášť zamilovala a horlivě s ním spolupracovala jako dominikánská laička. Apoštolského ducha čerpala od prvních slovanských synů a žáků sv. Dominika, kteří od něho přijali v Římě řádové roucho.

logoVyčerpána rodinnými starostmi, mateřskou péčí o velkou rodinu, všech pocestných, nemocných a postižených, chudých, budovatelskou a apoštolskou prací, zemřela mladičká, v roce 1252 na hradě Lemberku. Pochovali ji v kryptě dominikánského kostela sv. Vavřice v Jablonném. Zvěsti o jejím milosrdenství i léčebných metodách se brzy rozšířily po Čechách a časem vyrostly v legendu. Před sto lety, 28. srpna 1907, ji sv. papež Pius X. prohlásil za blahoslavenou. Papež Jan Pavel II. ji v Olomouci roku 1995 prohlásil za svatou. Je uctívána jako patronka rodin.

Putování za naší Paní Zdislavou do Křižanova bylo pro místní farníky podnětem ke vzniku loga, které bude všechny přítomné celou poutí provázet. Výrazné písmeno Z, dominující jako samotná Zdislava, má v patě erb městyse Křižanova, ze kterého vychází zářící hvězda stejně jako pochází z Křižanova Svatá Zdislava.

Mši svatou bude v přímém přenosu přenášet televize NOE.

foto foto foto foto
Foto: Velkomeziříčsko/Antonín Horký

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality